backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / DE BEDRIJFSARTS

DE BEDRIJFSARTS

 

De specialisatie van een bedrijfsarts is gezondheid en werk. Bedrijfsartsen kunnen via een arbodienst of als zelfstandige werken. De werkzaamheden van een bedrijfsarts richten zich op het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van klachten en verzuim van werk. Als een werknemer klachten of een ziekte heeft houdt de bedrijfsarts zich bezig met de invloed hiervan op het werk en het begeleiden hiervan.

Een bedrijfsarts heeft toestemming om aan de werkgever de beperkingen en mogelijkheden van een werknemer door te geven. Voor de overige gegevens moet de werknemer toestemming geven voor het doorgegeven wordt. De bedrijfsarts kan na toestemming ook met de huisarts overleggen. De bedrijfsarts werkt vaak in een multidisciplinair netwerk samen met andere behandelaars als medisch specialisten, psychologen, fysiotherapeuten en arbodiensten.

Als een werknemer langer dan een paar dagen thuis blijft door een klacht of ziekte wordt de bedrijfsarts betrokken. Ook is hij betrokken als een werknemer hier hinder van ondervindt bij het werk. De bedrijfsarts kan een adviserende rol hebben bij de risico’s bij zwangerschap en de gevolgen van een chronische aandoening of handicap. Een taak van de bedrijfsarts is om slechte arbeidsomstandigheden te signaleren en aan te kaarten bij de werkgever.

Als een werknemer ziek is wordt dit door de werkgever gemeld bij de arbodienst. Uiterlijk zes weken hierna krijgt de werknemer een uitnodiging op het spreekuur. Hierbij zal de bedrijfsarts een lichamelijk onderzoek uitvoeren ten aanzien van de klachten. Daarnaast begeleidt en adviseert hij de werknemer bij zijn klachten. De bedrijfsarts kan voor bijvoorbeeld verdere diagnose of behandeling doorverwijzen naar een medisch specialist, fysiotherapeut of psycholoog.
Daanaast kan een werknemer altijd een afspraak maken met een bedrijfsarts. Dit kan bijvoorbeeld over de inrichting van de werkplek zijn, de werkdruk of bepaalde gezondheidsklachten.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL