backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / DE ERGOTHERAPEUT

DE ERGOTHERAPEUT

 

Ergotherapie richt zich op het begeleiding van mensen om in hun dagelijks leven situaties te helpen oplossen. De ergotherapeut richt zich hierbij op het oplossen van praktische problemen door ziektes of beperkingen. De behandeling door een ergotherapeut richt zich op de zelfstandigheid van een patiënt en niet zozeer op de ziekte of aandoening zelf. Hij helpt bij problemen die ervoor zorgen dat de patiënt niet meer kan wonen, werken en leven zoals hij of zij dat zou willen.

De ergotherapeut is werkzaam in een ziekenhuis of instelling, maar kan ook vanuit een eigen praktijk of bij de patiënt thuis werken. De therapeut kijkt naar de leefomgeving van de patiënt en of er zonodig hulpmiddelen aanwezig moeten zijn of dat er aanpassingen aan de woonomgeving aangebracht dienen te worden. Vervolgens leert de ergotherapeut de patiënt aan hoe er van de aanpassingen gebruik gemaakt moet worden.

Over het algemeen werkt de ergotherapeut in een multidisciplinair team met onder andere de behandelend arts en koppelt hiernaar terug. Daarnaast heeft de ergotherapeut overleg met deskundigen op het gebied van aanpassingen en voorzieningen voor de patiënt. Patiënten die in aanmerking komen voor ergotherapie worden door een arts, zoals bijvoorbeeld de huisarts, hiernaar doorverwezen.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL