backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT (arbeidsfysiotherapeut)

DE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUT

(arbeidsfysiotherapeut)

 

De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in problemen die in verband staan met het werk. Daarnaast richt de bedrijfsfysiotherapeut zich op de preventie van verzuim. De fysiotherapeut gaat met de individuele werknemer naar een verantwoorde terugkeer op de werkvloer toewerken. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de werkhouding,  werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De bedrijfsfysiotherapeut zal op bedrijfsniveau de arbozorg verbeteren. Aan de hand van aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplekinrichting kan preventie van klachten worden bewerkstelligd. Daarnaast kan de bedrijfsfysiotherapeut voorlichting en training voor groepen medewerkers geven.

De bedrijfsfysiotherapeut heeft als doel door middel van informeren, adviseren en te behandelen klachten en verzuim te voorkomen. Een onderdeel van de bedrijfsfysiotherapie kunnen onder andere een (re-integratie)programma met oefeningen zijn, instructietraining op de werkplek of een werkplek onderzoek zijn. De fysiotherapie heeft als doel om optimaal te functioneren in de eigen arbeidssituatie.

 

www.defysiotherapeut.com


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL