backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND

Gezondheidszorg in Nederland

 

 

In 2011 werd € 90 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijnszorg. Het grootste gedeelte ging in 2011 naar de ziekenhuiszorg (€ 23,6 miljard) en de ouderenzorg (€ 16,1 miljard).

 

De gezondheidszorg is erop gericht om op basis van kennis de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen of te genezen. Als we het hebben over het voorkomen van ziekten, dan praten we over preventieve zorg. Als het gaat om het genezen van een ziekte, dan wordt dit curatieve zorg genoemd. Wetenschappelijk is de gezondheidszorg met name gebaseerd op de biologie, scheikunde, natuurkunde en sociale wetenschappen (onder andere psychologie).

 

In Nederland worden er drie niveaus in de gezondheidszorg onderscheiden:

  • Eerstelijnsgezondheidszorg

Dit is de ‘rechtstreeks toegankelijke’ hulp. Iedereen die zorg nodig heeft kan zonder beperking een beroep doen op een hulpverlener. Deze hulpverlener kan een huisarts, een thuisverplegende, tandarts, psycholoog van een consultatiebureau, algemeen maatschappelijk werker zijn.

De huisarts speelt een centrale rol als eerstelijnshulpverlener omdat dit de kwaliteit van de hulpverlening bevordert en kostenbesparend werkt.

  • Tweedelijnsgezondheidszorg

Dit niveau wordt gevormd door hulpverleners die alleen na verwijzing kunnen worden geconsulteerd. Dit kan onder andere een specialistisch arts of fysiotherapeut zijn waar de huisarts naar doorverwijst.

  • Derdelijnsgezondheidszorg

Op deze dienstverlening kunnen professionele hulpverleners een beroep doen voor hun zorgverstrekking. Dit zijn onder andere laboratoria of expertisecentra van academische ziekenhuizen.

 

Het is niet altijd duidelijk wat de grenzen tussen de verschillende niveaus zijn. Sommige gespecialiseerde artsen kunnen bijvoorbeeld zonder verwijzing worden bezocht. Er kunnen hierdoor wel verschillende tarieven bestaan.

 

Een andere gehanteerde verdeling van de gezondheidszorg is in de spoedeistende zorg (acuut, spoed), niet spoedeisende zorg (electief), chronische zorg (langdurig) en wenszorg.

 

In Nederland wordt, afhankelijk van de ziekte, een termijn van langer dan 6 weken tot 6 maanden gehanteerd om het als chronische ziekte aan te duiden.

De spoedeisende geneeskunde is een tak die op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis wordt uitgeoefend of op een andere locatie waar snelle medische behandeling van een ongeval (trauma) of ziekte wordt vereist. In Nederland wordt het woord ‘spoedeisende geneeskunde’ gebruikt, de afdeling in het ziekenhuis wordt SEH-afdeling (SpoedEisendeHulp) genoemd.

 

In de gezondheidszorg bestaan verschillende vakgebieden. Zoals medici, paramedici, geestelijke gezondheidszorg, alternatieve geneeskunde en gehandicaptenzorg.

 

 


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL