backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / KLACHTEN IN NEDERLAND

Klachten in Nederland

 

Voor het meten van het aantal ziektegevallen worden twee maten aangehouden: prevalentie en incidentie. Prevalentie betekent het aantal ziektegevallen dat op een bepaald moment of in een bepaalde periode aanwezig is. Incidentie is het aantal nieuwe ziektegevallen in een bepaalde periode.

 

Op basis van gegevens uit zorgregistraties blijkt dat diabetes mellitus, artrose en coronaire hartziekten het meest in Nederland voorkomen. In 2007 zijn 1,9 miljoen gevallen van infecties van de bovenste luchtwegen bekend. Naast deze luchweginfecties behoren nek- en rugklachten tot de aandoeningen met de hoogste incidentie.

 

De totale zorgkosten voor klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat werden in 2003 geschat op 3,9 miljard euro. Dit was in dat jaar 6,8% van de totale zorgkosten. Er is 2,6 miljard euro (66%) uitgegeven aan genezing (waaronder fysiotherapie) en 82,1 miljoen euro (2,1%) aan de preventie van klachten aan het bewegingsapparaat.

 

Er worden verscheidene typen interventies ter preventie van klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat toegepast. Deze interventies zijn op één of meerdere ziektebeelden of pijnklachten en op verschillende doelgroepen gericht. Belangrijke specifieke ziektebeelden zijn osteoporose, artrose en gewrichtsontstekingen (zoals reumatoïde artritis). De belangrijkste doelgroepen voor preventieve maatregelen zijn werknemers en sporters.

 

Er kan onderscheid gemaakt worden in het voorkomen van een episode van klachten aan arm, nek en schouder en lage rugklachten en het voorkomen van het chronisch worden van de klachten. Bovenstaande klachten komen veelvuldig op het werk voor en hier worden dan ook verscheidene maatregelen ter preventie van de klachten toegepast. Preventie van deze klachten buiten de werkplek hebben voornamelijk betrekking op de chroniciteit of de progressie van de klachten. Veel patiënten met klachten aan arm, nek en schouder en lage rug komen in de eerstelijnszorg (zoals een huisarts, fysiotherapeut of manueel therapeut) terecht.

 

In totaal zijn er per jaar ongeveer 3,5 miljoen sportblessures. Niet alle slachtoffers van een sportblessure vragen hierbij om medische behandeling. Er worden per jaar 1,4 miljoen slachtoffers van sportletsel medisch behandeld. Bij driekwart van de sportblessures gaat het om acute sportblessures. Bij de overige blessures zijn de klachten geleidelijk ontstaan.

 

De huisarts behandelt ongeveer de helft van alle medisch behandelde sportblessures en is daarmee de meest geconsulteerde (para)medicus. De fysiotherapeut behandelt veel blessures die geleidelijk ontstaan zijn (65% van de blessures), maar ook veel plotseling ontstane blessures (37% van de blessures). Bij plotseling ontstane blessures gaat een hoog percentage (27%) naar de Spoedeisende Hulpafdeling voor behandeling.

 

Sportblessures kosten in totaal gemiddeld 1,4 miljard euro per jaar (directe medische kosten en verzuimkosten). De directe medische kosten bedragen gemiddeld 370 miljoen euro. Het gaat hierbij om kosten waarbij de slachtoffers zijn behandeld op een SEH-afdeling van een ziekenhuis, opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis of door een huisarts, fysiotherapeut of specialist behandeld zijn. De verzuimkosten van letsels die medisch en niet-medisch behandeld zijn bedragen gemiddeld 990 miljoen euro per jaar.

 

Mannen hebben een groter risico op sportletsel dan vrouwen en contactsporten als zaalvoetbal en hockey hebben een groot aantal blessures. Jongeren tot 25 jaar hebben relatief het grootste risico op sportletsel.

 

Blessures aan het been zijn de meest voorkomende sportblessures op de SEH-afdeling. Blessures aan heup, been of voet komen veelvuldig (42%) voor. Een groot gedeelte hiervan zijn oppervlakkige letsels of kneuzingen en enkeldistorsies.

 

Als kanttekening bij de cijfers moet aangemerkt worden dat de cijfers uit zorgregistraties het voorkomen van een ziekte in de bevolking kunnen onderschatten. In zorgregistraties worden alleen personen die met de betreffende ziekte in het zorgcircuit bekend zijn meegenomen. Niet alle mensen met symptomen of klachten zoeken hulp en daarnaast kunnen de criteria die de arts bij een diagnose hanteert strenger zijn dan die in epidemiologisch onderzoek worden aangehouden.

 

 

 

www.rivm.nl


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL