backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / MRI-SCAN

MRI-SCAN

 

MRI-scan is een afkorting voor Magnetic Resonance Imaging (magnetische resonantie-beeldvorming). Vroeger werd de MRI-scan een NMR-scan (Nuclear Magnetic Resonance) genoemd, maar deze benaming wordt niet meer gebruikt omdat het een onjuist beeld van kernenergie en schadelijke straling opriep.

 

Het onderzoek

De apparatuur van de mri-scan bestaat uit een beweegbare tafel waar de patiënt op plaatsneemt. Deze tafel wordt in een buisvormige magneet geschoven. Hierbinnen is een sterk magneetveld aanwezig dat door zogenaamde supergeleidende spoelen wordt opgewekt. De werking van een MRI-scan is ingewikkeld omdat er vele ingewikkelde natuurkundige processen aan dit systeem ten grondslag liggen. De enorme hoeveelheid metingen worden in de computer verwerkt tot een 3-dimensionaal plaatje dat bijvoorbeeld het waterstofgehalte van de weefsels aangeeft. Aangezien verschillende soorten weefsels verschillende waterstofdichtheden hebben kunnen details van het lichaam worden waargenomen.

De resultaten worden door de computer meestal als een aantal plakjes gepresenteerd. Hierbij kan gekozen worden om in drie anatomische vlakken de beelden te kijken. Vaak kan elk mogelijk vlak onder een willekeurige hoek worden gekozen aangezien de gegevens door de computer op iedere manier neergezet kunnen worden.

veer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk

Het kan zijn dat het MRI-onderzoek niet kan worden uitgevoerd bij aanwezigheid van sommige metalen voorwerpen in het lichaam. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vaatprothesen, pacemakers, spiraaltjes, neurostimulatoren, insulinepompen, metaaldeeltjes, oorimplantaten of metalen kunsthartkleppen. Als de voorwerpen zich in een sterk magnetisch veld bevinden kunnen ze zich gaan verplaatsen en zo gevaar voor de patiënt opleveren. Als de patiënt bij zijn werkzaamheden veel in aanraking met metalen komt moet dat worden aangegeven. Ook titanium kan de beeldvorming bij de MRI-scan verstoren

Ook bij zwangerschap korter dan twaalf weken wordt meestal geen MRI-scan gemaakt. Ook met oude tatoeages moet opgepast worden aangezien deze door het magneetveld kunnen vervloeien.

Verder kan het zijn dat het onderzoek niet uitgevoerd kan worden omdat de patiënt claustrofobieklachten heeft.

Het is belangrijk dat de patiënt geen make-up of haarlak draagt omdat sommigen hiervan metalen deeltjes bevatten die het magneetveld kunnen verstoren.

Sommige materialen kunnen door het magneetveld worden aangetrokken of raken beschadigd. Het betreft onder andere bankpasjes, creditcards, horloges, munten, sleutels, pennen, haarspeldjes, gehoorapparaten en sieraden.

 

MRI-scan met contrastvloeistof

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt door de radioloog met behulp van een doorlichtapparaat uitgevoerd. Het tweede deel bestaat uit het maken van een MRI-scan.

Het onderzoek van een gewricht met röntgenfoto’s waarbij lucht en/of contrastmiddel in het gewricht wordt aangebracht heet een arthrogram. Dit is ook de reden waarom de afkorting MRI-arthro in de medische wereld gebruikt wordt. Het doel van het onderzoek is om te kijken of er afwijkingen in het gewricht aanwezig zijn. Deze procedure vindt in het eerste deel van het onderzoek plaats. De radioloog prikt onder röntgengeleiding met een lange dunne naald in het gewricht. Vervolgens wordt er onder doorlichting contrastvloeistof ingespoten om te kijken of de naald in het gewricht zit. Soms wordt er ook lucht ingespoten.

Vervolgens wordt een contrastvloeistof die zichtbaar is met de MRI-scan ingespoten. Hier wordt verder niks van gemerkt.

 

Verschil MRI-scan en CT-scan

Ondanks dat de beelden van een MRI-scan in eerste instantie misschien lijken op die van een CT-scan zijn er toch grote verschillen. Een CT-scanner meet verzwakkingen van röntgenstraling door het lichaam waardoor vooral het calcium in botten sterk opvalt. Een MRI-scanner meet het voorkomen van één element, bijvoorbeeld waterstof. Bij een MRI-scan wordt de patiënt niet blootgesteld aan een potentieel gevaarlijke straling van een CT-scanner. Er zijn wel gevaren vanwege het sterk magnetische veld. Bij specifieke instellingen kan door het gebruik van radiogolven de temperatuur van de patiënt wat oplopen. Er zit voldoende beveiliging op de scanners om de opwarming minimaal te houden. In het algemeen kan gezegd worden dat de CT-scan en MRI-scan elkaar aanvullen, maar zeker niet compleet kunnen vervangen.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL