backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / CORTISONE INJECTIE

CORTISONE INJECTIE

 

De behandelend arts kan afhankelijk van de klachten, het lichamelijk onderzoek en de diagnose een corticosteroïdeninjectie adviseren.

Corticosteroïden zijn stress hormonen die door de bijnieren in het lichaam worden geproduceerd. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij de regulering van het bloedsuikergehalte en het remmen van ontstekingsreacties in het lichaam.

Binnen de orthopedie wordt de corticosteroïdeninjectie, in combinatie met een lokale verdoving (bijvoorbeeld lidocaïne), al jaren als diagnostisch middel en therapie toegepast. Lidocaïne heeft tot ongeveer 2 uur na toediening een verdovende werking.

 

Diagnostische toepassing

Het kan zijn dat er na het vraaggesprek en het onderzoek twijfel over de daadwerkelijke oorzaak en locatie van een klacht blijft bestaan. In een dergelijk geval kan een injectie als een diagnostisch middel worden gebruikt. Doordat de verdovende stof wordt ingespoten kan al na een aantal minuten getest worden of de locatie van de injectie juist is omdat de bekende pijnlijke bewegingen makkelijker gaan of de pijn is afgenomen. Als dit resultaat niet aanwezig is kan het effect van de corticosteroïden worden afgewacht voordat een andere behandeling wordt gestart.

 

Therapeutische toepassing

Twee dagen na de injectie begint de werking van de corticosteroïden. De ergste pijn verdwijnt meestal binnen twee weken na de injectie. Doordat het middel de ontsteking remt vermindert de pijn. De tijd dat de injectie zijn werking heeft is persoonsgebonden en moeilijk te voorspellen. Het middel heeft een werking van enkele weken. Desondanks zijn er patiënten die na één injectie volledig klachtenvrij zijn. Het kan zijn dat de klachten na enkele weken terugkeren. Daarnaast is er een groep die geen of slechts enkele dagen vermindering van de klachten heeft. Als het effect van de injectie positief is doordat de klachten tijdelijk afgenomen zijn kan een tweede injectie overwogen worden. Als standaard wordt aangehouden dat er driemaal op dezelfde locatie geïnjecteerd kan worden. Als er geen verbetering optreedt, is een tweede injectie op dezelfde locatie niet zinvol.

Na de injectie mag er op geleide van de pijn gewoon bewogen worden. Het is hierbij niet verstandig de pijn te provoceren en te forceren. Het traject na de injectie kan begeleid worden door een fysiotherapeut.

Het verdovende middel dat bij de injectie gegeven wordt, is na twee uur uitgewerkt. Het kan zijn dat de injectie de eerste twee dagen juist meer pijn geeft. Pas na een dag of twee mag het effect van de injectie te verwachten zijn. Het is goed om bij te houden hoe lang de injectie zijn effect op de klachten heeft. Het effect van de injectie wordt over het algemeen na 6 tot 8 weken na de injectie geëvalueerd.

 

Bijwerkingen

In principe treden er geen bijwerkingen op. De pijn kan wel tot enkele dagen na de injectie toenemen. Deze pijn kan gepaard gaan met zwelling en / of warmte van het gewricht. Daarnaast kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

  • Het rood worden van het gezicht
  • Hormonale schommelingen (die onder andere kunnen leiden tot menstruatiestoornissen)
  • Ontregelde glucosespiegel bij mensen met suikerziekte
  • Lokale huidafwijkingen (dunner of stugger worden van de huid, verkleuring van de huid)
  • Allergische reactie

 

Als er koorts (temperatuur boven 38,5 °C) optreedt en / of lokaal rondom de plaats van de injectie ontstaat er roodheid, warmte en zwelling moet u contact opnemen met de betreffende polikliniek.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL