backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / NARCOSE

NARCOSE

 

Algehele narcose wordt toegepast bij operaties waarbij het noodzakelijk is dat de patient buiten bewustzijn is. Als dit niet nodig is, de patiënt ervoor kiest en de anesthesist en de chirurg zijn het eens met de keuze, dan kan er gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een ruggenprik (zogenaamde epidurale verdoving) of een lokale verdoving. Hierbij blijft een patiënt tijdens de hele operatie bij bewustzijn.

Een patiënt is bewusteloos en het gevoel is uitgeschakeld als hij of zij onder narcose is. De patiënt ervaart dan ook geen pijn. Deze toestand wordt met behulp van stoffen bereikt die in gasvorm door de neus of mond (en via deze weg in de longen terecht komen) toegediend worden. Ook kunnen de stoffen in vloeibare vorm in de bloedvaten worden ingebracht via een injectie. Vaak wordt er een combinatie van beide methodes gebruikt.

 

De narcose

De eenvoudigste methode om te verdoven bestaat uit een enkel geneesmiddel dat korte tijd bewusteloosheid teweegbrengt. Meestal wordt echter eerst een geneesmiddel toegebracht om de patiënt in slaap te brengen. Vervolgens worden de verdovende gassen toegediend zodat de verdoving dieper wordt.

Om de patiënt tijdens de narcose adem te laten halen wordt vaak een buis in de mond van de patiënt gebracht die tot in de luchtpijp gaat.

Bij bepaalde operaties zijn ook spierverslappers nodig en er kan een krachtige pijnstiller aan het mengsel worden toegevoegd.

 

Tijdens de operatie

Tijdens de operatie blijft de anesthesist bij de patiënt aanwezig om de ademhalingsfunctie, bloedsomloop en algehele conditie te bewaken. Dit betekent ook dat de anesthesist ervoor zorgt dat de patiënt geen pijn heeft en dat de vochtbalans op peil blijft.

 

Na de operatie

De anesthesist stopt na de operatie met het toedienen van de geneesmiddelen die de patiënt buiten bewustzijn houden. De patiënt wordt naar de uitslaapkamer gebracht. Deze kamer wordt ook wel verkoeverkamer of recovery-room genoemd. In deze kamer is opgeleid personeel aanwezig om de patiënt te verzorgen en als deze helemaal is bijgekomen kan hij of zij terug naar de afdeling.

Het is mogelijk dat de patiënt het koud heeft of enigszins in de war is bij het ontwaken. Daarnaast is het mogelijk dat er pijn of misselijkheid aanwezig is na de operatie. Na een kleine operatie mag er over het algemeen in de eerste uren na de operatie al weer wat gegeten of gedronken worden.

 

Risico

In principe is een narcosemiddel volkomen veilig, maar iedere operatie brengt een risico met zich mee. Met name patiënten met ernstige hart- of longziekten of andere aandoeningen kunnen een verhoogd risico hebben. Over het algemeen kunnen ook ouderen en ernstig zieken tegenwoordig veilig een operatie ondergaan.

 

Eten en drinken voor de operatie

Het levert risico op als de patiënt voedsel of drank in de maag heeft op het moment dat deze onder narcose is. Als de patiënt zou braken als gevolg van de medicatie kan dit braaksel in de longen terechtkomen en deze beschadigen. Meestal is het niet toegestaan om vanaf zes uur voor de operatie te eten. In sommige gevallen mag tot twee uur voor de operatie wel helder vocht worden opgenomen.

 

Gebit

Het is vaak nodig om een buis in de luchtpijp aan te brengen om tijdens de operatie een normale ademhaling mogelijk te maken. Om beschadiging te voorkomen wordt een kunstgebit tijdens een operatie uitgenomen.

Een los gebit kan gevaarlijk zijn omdat deze eventueel ingeslikt kan worden.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL