backgroundtop
Logo van deblessure.nl
     facebook twitter  
Label DeBlessure.nl
DE BLESSURE / DE SPIEREN

DE SPIEREN

De Latijnse benaming voor een spier is musculus en is een weefselstructuur van cellen. Spieren hebben de eigenschap te kunnen samentrekken (contraheren) waardoor een beweging mogelijk is. Het samentrekken van de spieren wordt vanuit het centrale zenuwstelsel gestuurd. Er worden drie typen spierweefsel onderscheiden: het dwarsgestreepte spierweefsel, het gladde spierweefsel en hartspierweefsel.

 

Dwarsgestreept spierweefsel bestaat uit lange, veelkernige spiervezels die vanwege de ligging dwarsgestreept worden genoemd. Dit type spierweefsel wordt met name in de skeletspieren gevonden. Deze spieren verbinden voornamelijk botten en worden willekeurig onder controle gehouden. De spieren vormen het actieve bewegingsapparaat. Daarnaast bestaat ook de hartspier uit dwarsgestreept weefsel.

 

Glad spierweefsel bestaat uit spiercellen die in tegenstelling tot dwarsgestreept spierweefsel niet bewust kunnen worden samengetrokken. Dit samentrekken gaat ook veel langzamer dan dwarsgestreepte spieren. Het weefsel bevindt zich onder meer in het maag-darmstelsel, bloedvaten, luchtwegen en voortplantingsorganen.

 

Het hart bestaat uit hartspierweefsel. Het hart is een spier die continu werkt en geheel onwillekeurig werkt.

 

 

 

Elke skeletspier heeft twee of soms meer aanhechtingspunten aan het skelet, de huid of een andere spier. De oorsprong wordt origo genoemd en deze bevindt zich meestal het dichtst bij het centrum van het lichaam (proximaal). De andere aanhechtingsplaats wordt insertie genoemd en deze bevindt zich meestal verder van het centrum (distaal).

 

Het samentrekken van spieren wordt contraheren genoemd. Hierbij kennen we een statische contractie (isometrische contractie) waarbij de spier kracht levert zonder dat er een beweging plaatsvindt. Daarnaast bestaat er een dynamische contractie waarbij de spier kracht levert terwijl deze verlengt of verkort.

 

Spieren werken in combinatie met andere spieren. Om een beweging uit te voeren en de spieren elkaar niet tegenwerken, moet de ene spier aanspannen en de andere spier ontspannen. Als een spier aanspant wordt deze agonist genoemd, terwijl de antagonist ontspant. Als bijvoorbeeld een buigbeweging in de elleboog gemaakt wordt, zal de m. biceps (voorkant bovenarm) aanspannen, terwijl de m. triceps (achterkant bovenarm) ontspant.

 

In een spiervezel bevinden zich veel langgerekte eiwitstructuren, de myofibrillen. Deze myofibrillen liggen in de vezel naast elkaar gerangschikt. In deze spiervezels liggen sarcomeren naast elkaar. Een sarcomeer bestaat uit actine en myosine en doordat deze in elkaar kunnen schuiven wordt een sarcomeer korter. Dit principe gebeurt tijdens een actieve spier in alle sarcomeren tegelijkertijd waardoor een spanning van de spier mogelijk is.

Een zenuwvezel bedient meerdere spiervezels tegelijkertijd. Een zenuw die verbonden is met een groot aantal spiervezels noemen we een motor-unit. Eén spier bestaat dus uit een groot aantal motor-units.

 

De spierblessure

Een spierblessure kan uit een verrekking, een spierscheur (spierruptuur) of een peesscheur (peesruptuur) bestaan. Er zijn tal van mogelijke oorzaken voor een spierscheuring. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een slechte warming up, een slechte trainingsopbouw of een plotseling explosieve beweging.

 

Een verrekking is een minder ernstige vorm van een spier- of peesscheur. De verrekking kan in de spier, spierpeesovergang of pees plaatsvinden. Bij een verrekking is de belasting op de spier of pees te hoog geweest en heeft de spier teveel kracht uitgeoefend, waardoor deze is uitgerekt.

 

Een spierscheur wordt ook wel zweepslag genoemd. Dit fenomeen wordt zo genoemd omdat de pijnsensatie die bij het ontstaan van een spierscheuring optreedt als een zweepslag aanvoelt. Spierscheuren komen onder andere bij explosieve sporten voor. Een spier kan een gedeelte ingescheurd zijn (partiële ruptuur) of volledig afgescheurd (totale ruptuur) zijn.

 

De spier zit door middel van een pees aan het skelet vast. Een pees is stevig weefsel en de zwakste schakel zit dan ook met name in de overgang van het spierweefsel naar het peesweefsel. Een peesscheur kan ook bij de aanhechting van de pees op het bot ontstaan.

 

De spierscheur kan in drie categorieën worden onderverdeeld:

1. Er is sprake van een verrekking waarbij slechts enkele spiervezels verrekt zijn. Hierbij is een minimale scheuring van de vezels en het defect in de spier is niet te voelen.

2. Er is sprake van een verrekking waarbij de spiervezels gedeeltelijk zijn gescheurd. Hierbij is de scheuring in de spier meestal te voelen.

3. Er is sprake van een uitgebreide of totale scheuring van de spiervezels. Hierbij is een duidelijke, goed voelbare scheur in de spier aanwezig. Als de spier geheel is afgescheurd is een normale spierfunctie vrijwel uitgesloten.

 

Symptomen

Bij een spierscheur is er een plotseling optredende lokale pijn die met een krampgevoel gepaard kan gaan. Passieve rekbewegingen of het aanspannen van de spier veroorzaakt pijn. Daarnaast kan er een zwelling in de spierbuik boven of onder de aangedane plek ontstaan. Hierbij kan (na enkele uren of dagen) een blauwverkleuring onder de aangedane plek ontstaan. De aangedane plek kan langdurig stijfheid geven en de functie van de spier is verminderd.

 

Onderzoek en diagnose

Een ruptuur kan worden gediagnosticeerd aan de hand van het ontstaan en de aanwezigheid van de klachten en het bijbehorende lichamelijk onderzoek. De diagnose kan bevestigd worden met behulp van een echografie of een mri-scan.

Een spontane ruptuur van een pees kan worden gediagnosticeerd aan de hand van de klachten en lichamelijk onderzoek. De diagnose kan worden bevestigd met behulp van een MRI-scan.

 

Behandeling

Direct na het trauma kan er gekoeld worden met behulp van een ijsapplicatie. Hierbij wordt een tijd van 15 tot 20 minuten aanbevolen. Het is raadzaam om het weefsel de eerste 48 uur na het trauma niet te belasten om het weefsel tot rust te laten komen. Daarnaast kan een drukverband worden aangebracht om de plek te immobiliseren en de zwelling te beperken. Let hierbij op dat het drukverband niet te strak zit. Houdt het aangedane lichaamsdeel boven harthoogte om overbodig vocht onder invloed van de zwaartekracht weg te laten zakken. Leg bijvoorbeeld bij een spierscheuring in het been, het aangedane been op een verhoogd kussen. Het is af te raden om de scheuring de eerste 48 uur te laten masseren of met warmte te behandelen.

 

Overleg met een arts of fysiotherapeut over de ernst van de spierscheuring en het verdere verloop van het herstel van de blessure. Onder leiding van een fysiotherapeut kan een opbouw gemaakt worden van de functie van de spier door middel van een oefenprogramma.

 

Het herstelproces is in meerdere fasen te onderscheiden. De eerste 48 uur is er sprake van de ontstekingsfase. In deze fase kan er pijn met stijfheid aanwezig zijn en kan het gebied rondom de scheuring warm en rood worden. Daarnaast kan er zwelling in het gebied ontstaan. De tweede fase is de proliferatiefase. In deze fase komen tussen de vezels weer verbindingen en ontstaan er minispiervezeltjes om de wond van de scheuring stevigheid en trekvastheid te geven. De derde fase wordt de remodelleringsfase genoemd en dit is de fase waarbij de treksterkte van de wond toeneemt. Ondanks alle aanpassingen zal littekenweefsel nooit de volledige eigenschappen van het oorspronkelijke weefsel terugkrijgen. De laatste fase van herstel kan maanden in beslag nemen, maar ondertussen kan de belasting wel opgebouwd worden.

 

Over het algemeen kan gezegd worden dat er na 4 tot 6 weken weer begonnen kan worden met de sportopbouw. Deze periode kan afhankelijk van pijn en (start)stijfheid variëren.

 

Bij een totale ruptuur van een spier kan het noodzakelijk zijn om de scheuring te opereren. Het beschadigde lichaamsdeel moet volledig ondersteund worden. Een deskundige arts in het ziekenhuis zal moeten beoordelen of de scheuring gehecht zal moeten worden.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL